top of page

Lütfen üsteki 3 çizgiden sayfayı Türkçeye dönüştürün 
Bıtte ändern sie die Sprache auf Türkisch , damit die auf Deutsch besser lesen können
Unsere Schwesterseiten / Kardeş Şitelerimiz     :         https://www.ailegitimi.com/       https://www.risaleinurakademisi.com/

deutsch                                                           türkisch

2. Abteilung / 2. Departman

          deutsch             türkisch                      

Kampfsport  =  Müdafaa SporuKinder – Taekwondo / Çocuklar - Tekvandosu


Kinder von 5 – 14 Jahren

erlernen unter Anleitung

von erfahrenen Betreuern das Taekwondo.

Dabei erfolgt eine kindergerechte Schulung in

Gewandtheit, Geschicklichkeit, Koordination,

Rhythmus und den Umgangsformen.

 

5 ile 14 yaş arası çocuklar

deneyimli süpervizörlerin

gözetimi altında tekvando öğrenir.

Çocuk dostu eğitim yöntemleriyle

Çeviklik, Beceri, Koordinasyon, Ritim ve

Tavırlar gerçekleştiriliyor..

Entscheiden Sie selbst über die

Leistungsfähigkeit Ihres Kindes.

Çocuğunuzun performansına

kendiniz karar verin.

Steigern Sie die Konzentration in der Schule

und die Ausdauer im Sport und Spiel.

Okul için konsantrasyonu, spor

ve oyunlarla dayanıklılığı artırın.

Das Bewegungsverhalten Ihres Kindes

prägt entscheidend seine Persönlichkeit.

Çocuğunuzun davranış hareketleri,

kişiliği üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir.

 

Ein Vorschlag für ein gezieltes Fördertraining ist Taekwondo Kindertraining.

Im Kindertraining kann sich Ihr Kind so richtig austoben.

Hedefe yönelik destek eğitimi için bir öneri Tekvando çocuk antremanıdır.

Çocuk eğitiminde, çocuğunuz gerçekten stres atabilir.

Durch das spannende Taekwondo Training lernt Ihr Kind natürliche Bewegungen.

Durch die Auseinanderreihung von Bewegungen lernt Ihr Kind sich besser zu konzentrieren.

Dieser Vorteil wirkt sich auch positiv auf die schulischen auf die Leistungen Ihres Kindes aus.

Heyecan verici Tekvando eğitimi sayesinde çocuğunuz doğal hareketleri öğrenir.

Sıralı hareketlerle çocuğunuz daha iyi konsantre olmayı öğrenir.

Bu avantajın çocuğunuzun okul performansına da olumlu etkisi vardır.

Im Kinder Taekwondo lernt Ihr Kind neue Freunde kennen.

Bei uns üben Kinder Gruppenverhalten, Aufgaben zu übernehmen

und bauen so mehr Selbstbewusstsein auf.

Çocuk tekvandosunda, çocuğunuz yeni arkadaşlarla tanışacak.

Bizimle çocuklar grup davranışını uygular,

görevleri üstlenir ve daha fazla özgüven inşa edinir.

Wir sind in der Gesundheitsförderung und im Kampfsportbereich aktiv.

Mit einem umfangreichen Kindertrainingsprogramm

sowie individueller Betreuung durch unsere erfahrenen Trainer

geben wir Ihrem Kind Anregungen zu einem

umfassendem Sportprogramm für seine Gesundheit.

Biz sağlığın geliştirilmesinde ve dövüş sanatlarında aktifiz .

Kapsamlı bir çocuk eğitim programının yanı sıra

deneyimli eğitmenlerimizden çocuğunuz bireysel destek alarak

sağlığı için kapsamlı bir spor programı önerileri veriyoruz .

Durch die Stärkung des Selbstvertrauens der

Willenskraft, der Förderung von Selbstdisziplin,

kann Taekwondo berechtigterweise den Anspruch erheben

charakterbildend zu wirken.

Özgüvenini arttırarak

irade, öz disiplinin teşvik edilmesinde,

Tekvando , karakter oluşturma etkisine

sahip olduğu ispat edilmiştir.

KİND - ELTERN - BEZİEHUNG

ÇOCUK - VELİ -  İLİŞKİSİ

Im Taekwondo Training können Sie sich mit Ihrem Kind so richtig „austoben“. 

Tekvando eğitiminde siz çocuğunuz ile beraber gerçekten stres atabilirsiniz.

 

Durch das spannende Taekwondo Training

lernen Sie mit ihrem Kind natürliche Bewegungen.

Heyecan verici Tekvando eğitimi sayesinde siz çocuğunuz ile beraber

doğal hareketleri öğreneceksiniz.

 

Weiterhin lernen Sie oder Ihr Kind durch die

Aneinanderreihung von Bewegungen  sich besser zu konzentrieren.

Ayrıca, siz ve çocuğunuz

hareketler dizisi aracılığıyla daha iyi konsantre olmayı öğreneceksiniz.

 

Dieser Vorteil wirkt sich auch positiv auf die 

schulischen Leistungen Ihres Kindes oder auf Ihren beruflichen Erfolg aus.

Bu avantajın çocuğunuzun okul başarısına

ve sizin mesleki başarınıza da olumlu etkisi vardır.

 

Zusätzlich lernen Sie oder Ihr Kind bei uns neue Freunde kennen.

 Ayrıca siz ve çocuğunuz bizimle yeni arkadaşlar tanıyacaksınız.

Nun entscheiden Sie selbst über

Ihre Leistungsfähigkeit oder die Ihres Kindes.

Şimdi sizin ve çocuğunuzun

performans kabiliyetinin gelişmesine karar vermek elinizde.

 

Steigern Sie Ihre Konzentration in der Schule oder

bei der Arbeit und die Ausdauer in Sport und Spiel.

Okulda ve işte konsantrasyonunuzu,

spor ve oyunlarla dayanıklılığınızı artırın.

 

Ihr Bewegungsverhalten oder das Ihres Kindes

prägt entscheidend seine Persönlichkeit.

Sizin ve çocuğunuzun hareket davranışı,

onun kişiliğini kesin olarak şekillendirir.

 

Bei uns üben Sportler Gruppenverhalten , Aufgaben zu übernehmen

und bauen so mehr Selbstbewusstsein auf.

Bizimle, sporcular grup davranışını uygular, görevleri üstlenir

ve böylece daha fazla özgüven geliştirir.

 

Am besten fragen Sie

uns noch heute !

Bugün hemen bize sorarsanız

en iyi bir iş yapmış olursunuz !

Dövüş Sanatları Sınıfı

7. Seite

7. Sayfa

Çocuklar 

Tekvandosu

Hands holding beads

 Kontaktieren Sie Uns

Bizimle İletişime Geçin

0049 176 820 829 89

bottom of page